064 239 800
info@aquami.eu

Dezinfekcijska učinkovitost AQUAMI ULTRA ACTIV 0

Objavljeno 19. julij 2014

V kategoriji AQUAMI ULTRA


Dezinfekcijska učinkovitost AQUAMI ULTRA ACTIV je bila preverjena s pomočjo akreditiranega laboratorija v EU po enakih mednarodno priznanih ISO metodah, kot se uporabljajo za strokovno analizo pitne vode v Sloveniji. ULTRA ACTIV je najmanjši izmed številnih modelov aktivatorjev vode in je primeren za montažo na pipo za vodo (mešalno baterijo) v vsakem gospodinjstvu. Poleg dezinfekcije vode odstranjuje tudi klor in ostale v vodi raztopljene pline in s tem izboljšuje okus vode in odstranjuje neprijeten vonj, pomemben vpliv pa ima tudi na preprečevanja nastanka vodnega kamna in razbitje hidrofobnih skupkov ter zmanjšanje hidratacijskega ovoja ionsko aktivnih snovi. Tako omogoča manjšo uporabo detergentov in uspešnejšo rast rastlin zalivanih z obdelano vodo. Mikrobiološki testi so pokazali da uspešno uniči tudi do 100% vseh mikroorganizmov, procent učinkovitosti pa je odvisen tudi od števila mikroorganizmov v vzorčni vodi.

Vzorec 1- Vodovodna voda:

BAKTERIJA/SKUPINA MIKROORGANIZMOV Enota METODA Brez aktivatorja Z AQUAMI ULTRA ACTIV Procent učinkovitosti
E. coli CFU/ml ISO 9308 -1 0 0 /
Koliformne bakterije CFU/ml ISO 9308 -1 0 0 /
Celotno število viabilnih mikroorganizmov pri 22° С CFU/ml ISO 6222 48 0 100%

Vzorec 2- Voda iz umetnega rezervoarja:

BAKTERIJA/SKUPINA MIKROORGANIZMOV Enota METODA Brez aktivatorja Z AQUAMI ULTRA ACTIV Procent učinkovitosti
E. coli CFU/ml ISO 9308 -1 0 0 /
Koliformne bakterije CFU/ml ISO 9308 -1 80 16 80%
Celotno število viabilnih mikroorganizmov pri 22° С CFU/ml ISO 6222 287 15 94,6%

Vzorec 3- Rečna voda:

BAKTERIJA/SKUPINA MIKROORGANIZMOV Enota METODA Brez aktivatorja Z AQUAMI ULTRA ACTIV Procent učinkovitosti
E. coli CFU/ml ISO 9308 -1 533 <1 >99,8%
Koliformne bakterije CFU/ml ISO 9308 -1 1313 115< 91,2%
Celotno število viabilnih mikroorganizmov pri 22° С CFU/ml ISO 6222 46066 3340 92,7%
Celotno število viabilnih mikroorganizmov pri 37° С CFU/ml ISO 6222 7506 280 96,3%

Pri mikrobiološko močno onesnaženih virih kot sta umetni rezervoar (kot je npr. domača štirna) ali rečna voda je dezinfekcijska učinkovitost te drobne napravice neverjetna.

Dezinfekcijska učinkovitost AQUAMI ULTRA ACTIV/aquami ultra

Dezinfekcijska učinkovitost AQUAMI ULTRA ACTIV

Naprava AQUAMI ULTRA ACTIV ima enako osnovno zasnovo kot ostali modeli iz linije ULTRA SW in ULTRA SMW, zato so dezinfekcijske lastnosti ostalih naprav primerljive. Njihova visoka uporabna vrednost se tako odlično izkaže ne le kjer je potreba po preprečevanju vodnega kamna, temveč tudi povsod, kjer je priporočljivo vodo pred ali med uporabo tudi dezinfecirati:
-uporaba v gospodinjstvu (montaža na pipo, pred posamezne naprave ali za števec vode)
-v bolnišnicah, šolah, vrtcih, hotelih, restavracijah in ostalih javnih in zasebnih stavbah (montaža na pipo, pred posamezne naprave ali za števec vode)
-v domačih in javnih bazenih (montaža za peščeni filter, pred ali namesto UV-sijalke)
-SPA-centri, toplotne kopeli (Jacuzzi-ji)
-v akvarijih (montaža za povratno črpalko pri iztoku iz filtra)
-v ribnikih (montaža za povratno črpalko pri iztoku iz filtra)
-v ribogojnicah
-vodnjaki, vodometi
-umetni in naravni rezervoarji za pitno ali sanitarno vodo

Kratko pojasnilo k posameznim merjenim parametrom povzeto iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

CFU
Število enot mikroorganizmov, ki so sposobne tvoriti kolonije (eng. colony forming units).

Escherichia coli
Bakterije, ki so vedno prisotne v človeškem in živalskem blatu (feces) v velikem številu ter posledično v odplakah in vodah, ki so onesnažene s fekalijami (človeka, domačih in divjih živali, uporaba v poljedelstvu). Prisotnost E. coli v pitni vodi zanesljivo dokazuje, da je bila voda fekalno onesnažena.

Koliformne bakterije
Skupina različnih bakterij, ki jih najdemo ne samo v blatu, ampak tudi v okolju. Če v vzorcu pitne vode nismo potrdili tudi prisotnosti E.coli in/ali enterokokov, jih ne moremo uporabljati kot pokazatelje fekalnega onesnaženja. Preskus je uporaben za presojo onesnaženja z večjimi količinami organskih in anorganskih snovi iz okolja, ustreznosti priprave vode, onesnaženja po pripravi vode, poškodovanosti ali napak v omrežju ipd.

Število kolonij pri 22°C
S parametrom določamo število bakterij, ki so lahko v vodi prisotne kot normalna flora. Vsako nenadno povečanje v številu teh bakterij je lahko zgodnji pokazatelj motenj kjerkoli v celotnem sistemu za oskrbo s pitno vodo. Temperatura pomeni, pri kakšni temperaturi smo jih v laboratoriju inkubirali oz. da gre predvsem za bakterije nefekalnega porekla.

Število kolonij pri 37°C
S parametrom določamo število bakterij, ki podobno kot število kolonij pri 22°C kažejo na učinkovitost postopkov priprave vode, na razmnoževanje v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature, naknadnega vdora bakterij v sistem itd. Podatek nam pomeni izhodišče za oceno stanja celega sistema. V primerjavi s številom kolonij pri 22°C, nam število kolonij pri 37°C pomaga pri oceni, ali bi lahko šlo tudi za bakterije fekalnega porekla.

0 koment.

Vaše sporočilo

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Ime*

Spletna stran

Komentar