064 239 800
info@aquami.eu

Vpliv aktivatorjev vode na kristalno strukturo vodnega kamna 0

Objavljeno 15. julij 2014

V kategoriji AQUAMI ULTRA


Ena izmed glavnih lastnosti AQUAMI ULTRA aktivatorjev vode je sprememba kristalne strukture mineralov vodnega kamna. V tem poskusu smo preverili vpliv aktivatorjev vode na kristalno strukturo vodnega kamna s pomočjo vrstične elektronske mikroskopije (SEM). Rezultati so nedvoumno pokazali močan vpliv ultrazvočne sonikacije na pretvorbo kalcijevega karbonata iz mineralne oblike kalcita v mineralno obliko aragonita.

Material
1x AQUAMI ULTRA SMW 3/4”
laboratorijska peščena kopel za segrevanje
Vrstični elektronski mikroskop PHILIPS SEM-515

Metode
Za pripravo testnega vzorca obdelane vode za elektronsko mikroskopijo smo uporabili aktivator vode AQUAMI ULTRA SMW 3/4” vgrajen na cev za dotok vode k mešalni bateriji.  Neobdelano vodovodno vodo smo pridobili iz ločene pipe, ki je vezana na enak centralni dovod vode. Vodo smo zajemali pri največjem pretoku. Vzorca vode smo nato izparevali na laboratorijski peščeni kopeli do nastanka karbonatnih depozitov v posodi. Slednje smo nato ustrezno pripravili za opazovanje z vrstičnim elektronskim mikroskopom, ki smo ga opravili pri zunanjem partnerju. Parametri opazovanja s SEM (pospeševalna napetost 10kV, SEI 30 grad, povečava 300x in 2500x)

Vpliv aktivatorjev vode na kristalno strukturo vodnega kamna/aquami ultra

AQUAMI ULTRA SMW 3-4”, na cevi

Vpliv aktivatorjev vode na kristalno strukturo vodnega kamna/aquami ultra

Elektronski mikroskop PHILIPS SEM-515. Vir fotografije: http://www.material.physik.uni-goettingen.de/

Parametri vhodne vode
Vir: Kraški vodovod
pH @25°C: 7,44
Elektroprevodnost (TDS) @25°C: 690μS/cm
Karbonatna trdota v nemških stopinjah (dKH)=9°
Skupna trdota v nemških stopinjah (dGH)=10°

Rezultati
Fotografije mineralnih depozitov iz neobdelane vodovodne vode in vode pripravljene s pomočjo aktivatorja vode posnete z elektronskim mikroskopom se med seboj bistveno razlikujejo. Na levi strani lahko vidimo posnetke mineralnih depozitov iz obdelane oz. aktivirane vode, na desni pa posnetke mineralnih depozitov iz neobdelane vode.

Vpliv aktivatorjev vode na kristalno strukturo vodnega kamna/aquami ultra

Obdelana voda – aragonit (300xpovečava)

Vpliv aktivatorjev vode na kristalno strukturo vodnega kamna/aquami ultra

Neobdelana voda -kalcit (300x povečava)

Vpliv aktivatorjev vode na kristalno strukturo vodnega kamna/aquami ultra

Obdelana voda-aragonit (2500x povečava)

Vpliv aktivatorjev vode na kristalno strukturo vodnega kamna/aquami ultra

Neobdelana voda- kalcit (2500x povečava)

Glavni minerali, ki tvorijo vodni kamen so karbonati. Slednji imajo v naravi več mineralnih oblik. Najpogostejša oblika je kalcit, ki je pogost v apnencu. Druga, redkejša mineralna oblika karbonatov je aragonit. Minareli kalcita so majhni in lepljivi in tvorijo oblogo vodnega kamna. Minerali aragonita pa so večji in se ne lepijo, zato iz njih ne nastajajo obloge vodnega kamna. Proces sonikacije, ki se odvija pri pretoku vode preko AQUAMI aktivatorjev je eden redkih abiotskih pogojev pri katerih se mineralna oblika karbonatov spremeni iz kalcitne v aragonitno. Posledično se iz obdelane vode ne tvori vodni kamen.

0 koment.

Vaše sporočilo

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Ime*

Spletna stran

Komentar